SERDAR AKKILIÇ

Serdar Akkılıç, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Otodidakt olan Serdar Akkılıç, resim eğitimini özel davet üzerine gittiği Oslo National of the Arts; Norveç’te aldı. Resimlerinde iç dünyasını müdahele olmaksızın tuvale aktaran Serdar Akkılıç, konu olarak insanın dünya üzerinde bazen kendisiyle, bazen de doğayla olan mücadelesini göstermeye çalışmakta. Genel olarak kuzey ülkeleri sanatından etkilenen Serdar Akkılıç, eserlerindeki bu farklılık çağdaşlarından hemen ayrılabilmesini sağlamaktadır. Serdar Akkılıç, tablolarında ve renklerinde, konu olarak insanın Dünya üzerinde bazen kendisiyle, bazen de doğayla olan mücadelesini göstermeye çalışmakta. Hemen her tablosunda kırmızı kurdelaya yer veren Serdar Akkılıç, bu kurdela mizahı ile bizlere, genel olarak tüketimi ve yok edişi anlatıyor. Köklü değişimleri, olayları ve hisleri ifade eden Serdar Akkılıç, başımıza gelebilecek olası halleri, ikinci bir dünyanın varlığını kırmızı kurdelası rehberliğinde bize işaret ediyor. Serdar Akkılıç, erken dönem işlerinde kırmızı kukuleta kullanırken yeni dönem işlerinde ise belirgin kukuletalar yerini uçuşan kimi zaman kırmızı kimi zaman mor gibi farklı renklerdeki havada uçuşan kurdelalara bıraktı. Serdar Akkılıç’ın kronolojik sıralamaya göre eserlerine bakıldığı zaman dahil ettiği figürlerin giderek azaldığı, hatta tamamen yok ettiği fark ediliyor.