Kişisel Verilerin Korunması

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Ticari Unvan: SOYAK MÜZAYEDE
Adres: Teşvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Saadet Apt., No:64 Kat : 1 Daire : 3 34365 Şişli/İstanbul

Telefon: + 90 532 685 20 39
E-Posta: info@soyakmuzayede.com

Soyak Müzayede, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Soyak Müzayede tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.soyakmuzayede.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Soyak Müzayede’nin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Soyak Müzayede’ye ya da Soyak Müzayede’nin yurtiçinden veya yurtdışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Soyak Müzayede’nin sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde kayıt esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinden veya yurtdışından hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinden veya yurtdışından kişi ya da kuruluşlarla, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Teşvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Saadet Apt., No:64 Kat : 1 Daire : 3 34365 Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@soyakmuzayede.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.